Lördag 31/12 arrangerar IFK Nora den 40:e upplagan av Sylvesterloppet. Förhoppningsvis kan vi i år även ha det traditionella samkvämet med prisutdelning i Karlsängskolans matsal.

Fullständig inbjudan samt möjlighet till anmälan via mail publiceras här i månadsskiftet oktober-november. Anmälan hålls öppen till fredag 30/12 kl.12:00.
Efteranmälan på tävlingsdagen är inte möjlig!