Det  38:e Sylvesterloppet arrangeras som vanligt
oavsett väderförhållanden den 31 december 2019.

Fullständig inbjudan hittar Du här före september månads utgång.