IFK Noras Huvudstyrelse m.m.


År 2023 har Huvudstyrelsen följande utseende:

Ordförande:
Daniel Magnusson, dannefriidrott@hotmail.com 
Sekreterare:
Ulf Carlson,
uffec@hotmail.se
Kassör:
Daniel Borg, 070-359 72 28 daniel.borg05@telia.com
Ledamöter:
Sofie Semstrand, 070-659 56 91, semstrand@hotmail.com
Kerstin Johansson, 070-461 10 14 noraskog@yahoo.se
Suppleant:
Johan Johansson, 070-682 26 37 johanmilan@yahoo.se
Sanna Isosalo Nilsson, 070-960 33 00

Revisorer:
Sven-Erik Nykvist, 0587-143 90 svenerik.nykvist@telia.com
Lars-Åke Boman, 070-313 73 96

Valberedning:
Sektionerna handboll samt friidrott har som uppgift att omgående ta fram varsin person som valberedare.
 

Klicka för information angående medlemsavgifterna till friidrottssektionen.

Nedan följer sektionsstyrelserna

Friidrottssektionen 2023, (inklusive före detta långlöpning):
Ordförande:
Sanna Isosalo Nilsson, 070-960 33 00

Vice ordförande:
Peter Comét, 070-257 43 21, peter.comet@ifknora.com 
Sekreterare:
Hanna Fridhamre,
familjenjonsson@hotmail.com 
Kassör:
Daniel Borg, 070-328 97 82 daniel.borg05@telia.com 
Ledamöter:
Erik Henrysson, 070-293 98 56, erik.henrysson@skola.nora.se 
Michael Schweidenbach
Martin Nilsson, 073-025 89 47
Suppleanter:

Fredrik Sandberg
Elin Larsson

Valberedning:
Herman Fernström, herman.fernstrom@gmail.com 

Joacim Nilsson, nilsjoacimnilsson@hotmail.com 


Handbollssektionen 2020:
Ordförande:
Mattias Gerlström, mattiasfolkan13@gmail.com, 072-850 21 17
Sekreterare:
Styrelsen turas om att föra protokoll vid mötena.
Kassör:
Evelina Daugaard, ifknorahandboll@daugaard.se, 070-239 36 43
Ledamöter:
Samira Rastoder Mehanovic
Annakarin Ahderinne

Bowlingsektionen:
Från och med 1/5 2006 och tills vidare kommer Bowlingsektionen i IFK Nora att vara vilande.