1907- 2021

Härmed inbjuds du till
1929 - Norasjön Runt - 2021
Lördag 11 sept. kl.14:00
92 år sedan starten och det 67:e loppet
I år med svenskt mästerskap för veteraner
samt
Senior- och veteran-DM för Närke. Loppet ingår i Närkes långloppscup.


114 år

Banan
Mäter 21.097,5 meter runt Norasjön. Kontrollmätt 2007-06-10 av förbundsmätare Bertil Sundin. Underlaget är asfalt/oljegrus, förutom 1 km. grusväg efter drygt 3 km.
å
Klasser
Fullständig klassindelning i tävlingsklasserna samt stor motionsklass.
Tävlingsklasserna är öppna för deltagare tillhörande föreningar som är anslutna till Svenska Friidrottsförbundet. Samtliga anmälda tävlingslöpare deltar med automatik i veteran-SM samt i förekommande fall även i DM, VDM samt Närkes långloppscup.
Motionsklassen är öppen för alla.
Löpare måste vara födda 2004 eller tidigare för att få starta.

å
Priser m.m.
Alla fullföljande erhåller den traditionella Norasjön Runt-medaljen.
Tävlingsklasserna: 1000:- i presentkort hos ICA till totalsegrarna samt
presentkort hos ICA till de 3 främsta i varje åldersklass.
Lottade priser i motionsklassen.
Dessutom lottar vi ut 10x1000:- i presentkort hos ICA bland samtliga fullföljande!

Veteranrekorden   

Startlistan

Nytt banrekord premieras med 2 500:-
Gällande rekord är för män 1:06:34 och för kvinnor 1:18:05
 
Inbjudan i pdf-format   Anmälan
Anmälan är nu stängd!

OBS! Ingen efteranmälan på tävlingsdagen! OBS!
 
Affisch i pdf-format Nummerlappar
Delas ut på torget från kl.11:00
 
Våra priser Omklädning
Sker i Idrottshuset, 300 meter sydväst från torget.
 
Medaljen Värdeförvaring
Väskor med mera kan lämnas in i ett av tälten på torget.
 
Boende i Nora Start och mål
Gemensam start kl.14:00 på Rådstugugatan, väster om torget.
Målet är vid torgbrunnen.
Sportdryck Prisutdelning
Prisutdelningen hålls på torget och startar kl.17:00.
 
Tävlings-PM Servering
Finns på torget i anslutning till målet. Där kan du köpa kaffe, dricka, korv, smörgåsar m.m.
 
Kartor

Banprofil

Bilder från banan

Övrigt
Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller.
Allt deltagande sker på egen risk.
Resultatlista samt bilder från tävlingen kommer att publiceras på vår hemsida.
 
Film från Norasjön Runt 2019 ur löparperspektiv. Upplysningar
Telefon: 070-257 43 21 E-post: lopning@ifknora.com