1907- 2023

Härmed inbjuds du till
1929 - Norasjön Runt - 2023
Lördag 9 september kl.14:00
94 år sedan starten och det 69:e loppet
Loppet ingår i Närkes långloppscup


116 år

Banan
Mäter 21.097,5 meter runt Norasjön. Kontrollmätt 2022-09-04 av förbundsmätare Bertil Sundin. Underlaget är asfalt/oljegrus, förutom 1 km. grusväg efter drygt 3 km.
å
Klasser
Fullständig klassindelning i tävlingsklasserna samt stor motionsklass.
Tävlingsklasserna är öppna för deltagare tillhörande föreningar som är anslutna till Svenska Friidrottsförbundet. Samtliga anmälda tävlingslöpare från distriktet deltar med automatik i Närkes långloppscup.
Motionsklassen är öppen för alla.
Löpare måste vara födda 2006 eller tidigare för att få starta.

å
Priser m.m.
Alla fullföljande erhåller den traditionella Norasjön Runt-medaljen.
Tävlingsklasserna: 1000:- i presentkort hos ICA till totalsegrarna samt
presentkort hos ICA till de 3 främsta i varje åldersklass.
Lottade priser i motionsklassen.
Dessutom lottar vi ut 5 eller 10 presentkort på 1000:- hos ICA bland samtliga fullföljande! Hur många beror på antalet anmälda löpare.

 

Startlistan

Nytt banrekord premieras med 2 500:-
Gällande rekord är för män 1:06:34 och för kvinnor 1:18:05
 
Inbjudan i pdf-format   Anmälan
Anmälan är nu stängd - Ingen efteranmälan på tävlingsdagen!
 
Affisch i pdf-format Nummerlappar
Delas ut på torget från kl.11:00
 
Våra priser Omklädning
Sker i Idrottshuset, 300 meter sydväst från torget.
 
Medaljen Värdeförvaring
Väskor med mera kan lämnas in i ett av tälten på torget.
 
Umara sportdryck med citronsmak  kommer att serveras under loppet Start och mål
Gemensam start kl.14:00 på Rådstugugatan, väster om torget.
Målet är vid torgbrunnen.
Tävlings-PM Prisutdelning
Prisutdelningen hålls på torget och startar kl.17:00.
 
Kartor

Banprofil

Bilder från banan

Servering
Finns på torget i anslutning till målet. Där kan du köpa kaffe, dricka, korv, smörgåsar m.m.
 
Film från Norasjön Runt 2022 ur löparperspektiv. Övrigt
Svenska Friidrottsförbundets tävlingsregler gäller.
Allt deltagande sker på egen risk.
Resultatlista samt bilder från tävlingen kommer att publiceras på vår hemsida.
 
Upplysningar
Telefon: 070-257 43 21 E-post: lopning@ifknora.com